Erasmus day – internationell eftermiddag

Poster för erasmusday. Färglada illustrationer tillsammans med text: #Erasmusdays - What are you doing for #erasmusdays?

Välkomna till KMHs första internationaliseringseftermiddag! Den 14 oktober bjuder vi in nationella och internationella studenter för att informera om utbytesstudier och Erasmus-programmet.

Välkomna på KMHs första Internationaliseringseftermiddag/Erasmus day!

När: Den 14 oktober kl 14.30-16.00

Var: Lilla Salen

kl 14.30-15.00 Introduktion

Internationella koordinatorn Helena Legnell berättar om utbytesstudier och Erasmus programmet.

Kl 15.00-16.00 Mini-mässa i foajén

Träffa årets inresande utbytesstudenter som berättar om sina hemuniversitet. Det bjuds på kaffe och te.

Välkommen!

Welcome to KMH's first “International afternoon” / Erasmus day!

When: 14th of October 14.30-16.00
Where: Lilla Salen

14.30-15.00 Introduction

The International Coordinator, Helena Legnell, will have an information session about exchange studies and the Erasmus programme.

15.00-16.00 Mini-fair outside Kungasalen

Meet this year's incoming exchange students who will tell you about their Home Universities. We offer coffee and tea.

Welcome!

Relaterad kontakt