Lansering av boken A Prima Vista

Omslagsbild till A Prima Vista. Barn och lärare i ett klassrum.

Varmt välkommen till lanseringen av A Prima Vista - Möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik!

När: 10 november 15.00-17.00

Var: Lilla Salen

OSA: Med namn och mailadress senast 5 november till helena.halvardsson@kmh.se

Vilka är utmaningarna inom musikundervisning? Hur tacklar vi dem? Och vad krävs för att praktiknära forskningsprojekt ska fungera väl?

Forskarna bakom boken A Prima Vista – Möjligheter och utmaningar inom praktiknära forskning bjuder in till en eftermiddag på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Under eftermiddagen kommer forskarna Mikael Persson och Anna Backman Bister tillsammans med medforskande lärare berätta om sina erfarenheter av praktiknära forskning och vilka frågeställningar de stött på under forskningsprojektet.

Dessutom får vi lyssna till ett spännande uppföljande panelsamtal, där utmaningar och möjligheter inom den praktiknära forskningen diskuteras.

Program

15.00-15.40 – Vilka möjligheter och utmaningar finns inom praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik?

A Prima Vista utgår från fyra olika forskningsprojekt med olika frågeställningar. Under arbetet med dessa har olika möjligheter och utmaningar uppdagats. Vilka är utmaningarna och hur tacklar vi dem? Och vad krävs för att praktiknära forskningsprojekt ska fungera väl?

Redaktörerna och författarna av ”A prima vista” presenterar sin forskning och berättar om sina erfarenheter. Dessutom lyfts röster från lärare och skolledare fram.

15.40-16.00 – Paus

Det bjuds på kaffe, te och fika.

16.00-17.00 – Uppföljande panelsamtal

Presentationen av antologin följs upp med ett spännande panelsamtal där forskare, redaktörer och forskningsdeltagare från projektet diskuterar utmaningarna och möjligheterna inom musikundervisningen och den praktiknära forskningen.

Samtalet leds av Elisabeth Nihlfors, ständig sekreterare i den nationella samordningsgruppen inom ULF.

Deltagare:

  • Anna Backman Bister, lektor i arbets- platsförlagt lärande vid KMH samt musik- lärare i Eskilstuna kommun, och redaktör för antologin ”A Prima Vista”.
  • Carna Fredriksson, musiklärare i Eskilstuna kommun och medforskande lärare i antologin.
  • Maria Steen, musiklärare i Eskilstuna kommun och medforskande lärare i antologin.
  • Maria Andrée, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms Universitet samt vetenskaplig ledare för STLS, Stockholm Teaching and Learning Studies.
  • Johan Nyberg, lektor i musikpedagogik vid S:t Eriks gymnasium i Stockholm.
  • Lisa Edholm, Tf Utvecklingschef grundskolan Eskilstuna kommun.
  • Maria Odia, musiklärare på Engelbrektsskolan.
  • Lena Lindblad-Petersen, rektor på Hedvig Elonora skola och författare till boken Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund.