KMH sett från Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström.

Rektorskollegium

Varmt välkomna till årets första rektorskollegium! På grund av pandemin är det denna gång ett digitalt möte.

När: 20 januari kl. 15.15-17.00

Var: Digitalt, på Zoom Länk till annan webbplats..

På programmet står information om arbetet med att stärka KMH:s finansiering samt en fördjupad redovisning av svaren på enkäten som gick ut till kollegiet i höstas. Det blir också utrymme för gemensam reflektion i mindre grupper.