Öppet seminarium i musik

Öppet seminarium i musik

Folkmusikinstitutionen presenterar pågående forskning vid KMH. Varmt välkomna!

När: torsdag 31 mars kl 15.15-17.00

Var: 1E207

Vid detta seminarium gör vi nedslag i pågående forskningsprojekt vid FM-institutionen, vilka bland annat berör gruppimprovisation, sång och spel, musikteori och musikpedagogik. Vilka olika metoder använder vi i forskning som utgår från ett konstnärlig musiker-perspektiv och hur kopplar vi forskningen till det som sker inom våra utbildningar på KMH? Utifrån några korta presentationer vill vi öppna för ett samtal kring dessa viktiga frågor.

Medverkande: Sven Ahlbäck, Susanne Rosenberg och Olof Misgeld.