Balkonger på KMH Campus

Förvaltningsmöte

Välkommen till mars förvaltningsmöte!

När: Måndag 7 mars kl. 10.00-11.00

Var: Körsalen eller via zoom Länk till annan webbplats..

Dagordning:

  • Säkerhetsfrågor
  • Eventuella personalmeddelanden
  • Presentation av medarbetarundersökningen (Johanna Öhgren)
  • Trivselfrågor (plan 5, lamell A)
  • Eventuell övrigt
  • Nästa möte: 4 april kl. 10.00-11.00 (Lilla salen alt. via länk)