Abstrakt bild i mörk gråskala

Delseminarium: Johan Fröst

Delseminarium för Johan Frösts arbete "Intermedial narrative between classical art music and video"

När: Tisdag 8:e mars klockan 11.00

Var: Svarta lådan

Abstract

Syftet med detta projekt är att tolka och synliggöra konstmusikalisk form och innehåll med hjälp av video. Det rörliga bildspråket fokuserar på den spelande musikern och de gester som uppstår i samma ögonblick som musiken spelas.

Projektets syfte är baserat på följande forskningsfrågor: Hur:

  • kan musikaliskt innehåll framhävas med video som verktyg?
  • kan en musikupplevelse förstärkas genom visuella uttryck?
  • Vilket avtryck lämnar musiken i videon? - kan videon återanvändas till nya verk?

En återkommande uppfattning är att klassisk konstmusik (skriven före 1930) bör konsumeras som den är och vanligtvis inte behöver någon ytterligare sensorisk stimulans. När klassisk konstmusik idag presenteras tillsammans med video (filmad konsert) är det ofta fråga om en bildproduktion som har till uppgift att återge konserttillfället.

Synsinnet står för 80 % av de intryck som hjärnan bearbetar. Vi som människor påverkas ständigt av vad vi ser när vi använder vår hörsel. När vi upplever vår värld är hörsel och syn i ständig interaktion. Det vi inte ser hör vi – och vice versa. Detta blir dock mer komplicerat när vi konsumerar konst. När video visas i samband med klassisk konstmusik blir balansen i mellan samspelet mellan hörsel och syn mer komplicerad. Musiken är komponerad som musik (ljud-hörande) och är tänkt att spelas för och lyssnas på av andra. Video (film) resulterar i att mottagarens uppmärksamhet på den musikaliska processen försämras eller störs, varvid det musikaliska egenvärdet därmed minskar. Metoden att undvika detta syftar till att skapa ett bildspråk som har till uppgift att lyfta fram och delvis belysa musikalisk form, narrative och innehåll och därmed korrelerar med musiken för att få en djupare förståelse för musikens detaljer och förlopp.

Projektet fokuserar nu också på vilka intermediala aspekter som uppstår när musiken och filmen växelverkar med varandra. I vilken utsträckning behåller var och en av medierna sin identitet och när, och i vilken utsträckning, uppstår och etableras något nytt? Från sonifiering av videon kommer ny pianomusik att komponeras. Filmen fungerar också som förebild i kompositionsprocessen när ny EAM-musik komponeras, uteslutande med filmen (utan avsedd musik) som inspirationskälla.