Händer i olika färger som tillsammans bildar ett hjärta.

Föreläsning i normkritik med RFSL

För personal. Välkommen på en gratis föreläsning i normkritik med RFSL!

När: Torsdag 12 maj 15.15-16.45

Var: Erling-Perssonatriet

Ingen anmälan krävs, föreläsningen är gratis för all personal på KMH.

I vår kommer RFSL till Kungl. Musikhögskolan för att föreläsa om normkritik. RFSL utbildar yrkesverksamma, organisationer och föreningar i Stockholmsregionen för att ge perspektiv och verktyg till att skapa inkluderande rum – med hbtqi i fokus.

Syftet med föreläsningen är att belysa:

  • Normer och normers effekter/konsekvenser
  • Normkritikens bakgrund/historia
  • Normkritiska perspektiv på makt

Med ett normkritiskt perspektiv kan vi:

  • få syn på och förändra begränsande strukturer och normer.
  • sätta fokus på makt, förstå vad som uppfattas som ”normalt” och hur människors förutsättningar skiljer sig åt.
  • främja lika rättigheter långsiktigt genom att ifrågasätta vår verksamhet.

RFSL ger två föreläsningar under våren, en för studenter och en för personal.