Gården mellan KMH:s bibliotek och hus 4. Foto: Mira Åkerman.

Förvaltningsmöte

Välkommen på förvaltningsmöte!

När: 4 april kl. 10.00-11.00.

Var: Lilla salen eller online via zoom Länk till annan webbplats.

Dagordning:

  • Presentation av Anna Wikenius, ny studierektor på Institutionen för folkmusik (Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion)
  • Personalmeddelanden
  • Ärenden till styrelsemötet den 8 april
  • Eventuellt övrigt
  • Nästa möte: den 2 maj kl. 10.00-11.00 (sal 1E207 alt. via länk)