Musikaliskt Tidsfördrif - en klingande konferens

Musikaliskt tidsfordrif

Välkommen till en hel dags workshop med Anna Paradiso Laurin, Dan Laurin och gäster, med samtal, föredrag och okända musikaliska smakbitar ur en viktig kapitel av den svenska musikhistorian: hemmamusicerande under 1700- och 1800-talet.

När: fredag den 9 september kl. 10:00 - 16:00

Var: Nathan Milsteinsalen

”Musikaliskt Tidsfördrif” är ett idag bortglömt, klingande kapitel i svensk musikhistoria. Under 45 år i följd publicerades åren 1756–1834 i Stockholm vad som kom att bli den mest omfångsrika tidskriften med musik i världen. Dan Laurin och Anna Paradiso leder oss genom en dag full av intressanta föreläsningar och musikaliska inslag ur den ”feminina” repertoar som tillhörde kvinnorna i de svenska salongerna.

Medverkande

Eva Öhrström, musikvetare.
Bernt Malmros, frilansande musiker och musikforskare.
HansErik Svensson, instrumentbyggare och klavikordforskare.

Konferencierer och musiker:
Anna Paradiso Laurin, klaver
Dan Laurin, blockflöjt
Med Anna Maria Friman-Henriksen, sång

I samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien och med stöd av Vetenskapsrådet

Vi bjuder på kaffe i pauserna.

Läs mer och boka din gratisbiljett här!