Vägledning för dig med dyslexi

Behöver du hjälp med att hitta en fungerande studieteknik i dina studier utifrån din dyslexi? På KMH finns individuell handledning för dig med dyslexi som ingår i det riktade pedagogiska stödet.

I denna handledning finns även möjlighet att delta i gemensam information som innehåller tips, arbetssätt, strategier, uppgifter m.m. tillsammans med andra studenter på skolan där ni även kan ta del av varandras erfarenheter.

I höst startar den gemensamma informationen den 11 oktober kl.18.00. Handledning samt gemensam information sker digitalt.

Anmälan: senast den 27 september.

Låter detta intressant?

Kontakta samordnare Birgitta Olsson för att få reda på mer.

Intyg eller utredning krävs

För att du ska kunna delta i den individuella handledningen och gemensamma informationen krävs ett intyg/utredning på dyslexi.

Relaterad kontakt