KMH X-Day

Bild föreställande KMH:s klangkupol, från X-day 2019

KMH bjuder in till en eftermiddag där organisationer, företag och kulturinstitutioner möter studenter och forskare på KMH och får ta del av pågående samarbetsprojekt, forskning, studentarbeten och musik.

Explore – Experience – Exchange

Fokus är nya samarbetsmöjligheter, vi visar upp konstnärliga projekt samt låter externa parter presentera möjligheter och utvecklingsområden inom musik och ljudfältet. Syftet är att hitta gemensamma intresseområden som kan ligga till grund för nya samarbeten och andra nytänkande och innovativa projekt inom konstnärlig utbildning och forskning.

Läs hela programmet och anmäl dig här, begränsat antal platser.

Relaterad kontakt