Workshop/masterclass med Claire Stefani

KMH Blåsorkester repeterar i Kungasalen

Claire är en av få licensierade body mappinglärare i världen. Hon jobbar med att stärka medvetande kring muskler som används vid spelutövning.

När: 2022-09-19 16:00-18:00

Var: Lilla salen

För vem: Öppen för alla studenter och anställda på KMH.

Workshop med Claire Stefani, som en av få licensierade body mappinglärare i världen. Hon hjälper musiker att hitta och förstå den optimala kroppsfunktionen i spelet. Hon jobbar med att stärka medvetande kring muskler som används vid spelutövning. Det verkar både i ett förebyggande syfte (för att undvika skador) samt hjälper till att minska belastning på redan skadade muskler genom att aktivera starkare muskelgrupper.

In english

When: 2022-09-19 16:00-18:00

Where: Lilla salen

Workshop with Claire Stefani, who like very few in the world, is a licensed Body Mapping educator. She helps musicians to find and understand the optimal body function in playing. She works to strengthen awareness of muscles used in playing. It works both for a preventive purpose (to avoid injuries) and helps to reduce the load on already damaged muscles by activating stronger muscle groups.

Relaterad kontakt