Kvalitetsdag

Torsdagen den 19 januari 2023 anordnar vi KMH:s första Kvalitetsdag för studenter och medarbetare.

I KMH:s Strategi 2021-2026 skriver vi att vårt systematiska kvalitetsarbete ska genomsyra all verksamhet. Under Kvalitetsdagen talar vi om vad det innebär konkret.

Kvalitetsdagen vänder sig till anställda och studenter. Ytterligare information kommer senare.