Kvalitetsdag

Torsdagen den 19 januari 2023 anordnar vi KMH:s första Kvalitetsdag för studenter och medarbetare.

I KMH:s Strategi 2021-2026 skriver vi att vårt systematiska kvalitetsarbete ska genomsyra all verksamhet. Under Kvalitetsdagen talar vi om vad det innebär konkret.

Kvalitetsdagen vänder sig till anställda och studenter.

Program

Plats: Kungasalen

09.30–10.00 Kaffe i foajén

10.00–10.30 Rektor hälsar välkommen och UF-nämndens ordförande Erkki Huovinen inleder

10.30–12.00 Information om KMH:s kvalitetssystem

  • KMH:s svar till UKÄ – Leif Gifvars
  • Pilotprojekt – dirigentutbildningarna – Cecilia Rydinger

12.00–13.30 Lunchpaus (lunch på egen bekostnad)

13.30–14.45 Rättssäker examination

14.45–15.15 Kaffe

15.15-17.00 Rektorskollegium för anställda i Lilla salen med fokus på konstnärlig kvalitet.