Stråkkonferens på KMH

Fredag till söndag samlas stråklärare från hela landet för att delta i workshops, föreläsningar och konserter.

Konferensen sker i samverkan med mellan KMH och Svenska Stråklärarförbundet för att främja fortbildning av stråklärare och där med gynna återväxten av stråkmusiker, stråkstudenter och stråklärare i landet.