Internationaliseringsdag

KMH ballonger

Välkommen till KMH:s internationaliseringsdag 13 oktober

15:15 Lilla salen
Inledning i Lilla salen för både anställda och studenter. Hör studenter berätta om sina erfarenheter som utbytesstudenter.

16:00 Lilla salen
Mötet fortsätter i Lilla salen för anställda.

16:00 1E207
Studenter som vill veta mer om utbytesstudier är välkomna till 1E207.

KMH bjuder på kaffe och te utanför Lilla salen – varmt välkomna!

Relaterad kontakt