50%-seminarium, Incca Rasmusson

Incca Rasmusson, doktorand på inst. för musik, pedagogik & samhälle håller sitt 50%-seminarium. Avhandlingen handlar om Swedish Eurhythmics 1906–1978 – Emancipating Embodied Knowledge.

När: måndag 16 januari kl. 13.00–15.00
Var: 1E207

Diskutant: Prof. Marja-Leena Juntunen, Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet, Helsingfors

Incca Rasmusson undersöker rytmiken som metod för att undervisa i musik, med särskilt fokus på kroppsligt lärande inom högre musikutbildning, i en historisk, nationell och internationell kontext.

Alla intresserade kolleger är hjärtligt välkomna! Om du vill läsa texten i förväg, kan du gärna be doktoranden att skicka den till dig, incca.rasmusson@kmh.se.

Mer om Incca och hennes avhandling

Relaterad kontakt