50%-seminarium, Sheng-Ying Weng

Sheng-Ying Weng, doktorand på inst. för musik, pedagogik & samhälle håller sitt 50%-seminarium. Avhandlingen handlar om Intonation som musikaliskt uttryck i klassiskt violinspel.

När: tisdag 10 januari kl. 13.00–15.00
Var: 1E207

Diskutant: Prof. Anders Hultqvist, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Hur justerar musikern det tekniska framförandet efter det hen vill förmedla? Hur hörs musiken utåt och når det tilltänkta uttrycket fram till lyssnaren? Hur skiljer sig perception av musikaliska uttryck beroende på lyssnarens tidigare erfarenheter och sakkunskap i musik?

Alla intresserade kolleger är hjärtligt välkomna! Om du vill läsa texten i förväg, kan du gärna be doktoranden att skicka den till dig sheng-ying-isabella.weng@kmh.se.

Mer om Sheng-Ying Weng och hennes avhandling

Relaterad kontakt