Masterutbildning på KMH – en språngbräda för konstnärligt utforskande?

Öppet seminarium ägnas denna torsdag åt de konstnärliga masterutbildningarna på KMH med särskilt fokus på utbildningarnas utformning vid Institutionen för Folkmusik och Institutionen för Jazz.

När: torsdag 26 januari, 15.15-17.00
Var: Lilla Salen

Vad är bakgrunden till masterutbildningarnas upplägg på KMH? Vilka syften har en masterutbildning och hur leder den vidare efter en grundutbildning? Vad innehåller en konstnärlig forskningsförberedande kurs? Hur handleds och examineras konstnärliga masterexamensarbeten?

Med introduktioner från lärare inom masterutbildningarna på FM och JZ och mot bakgrund av korta alumn-presentationer av konstnärliga masterprojekt bjuder vi in till ett öppet samtal kring dessa frågor.

Välkommen!

Medverkande: Sven Ahlbäck, Olof Misgeld, Maria Misgeld, Klas Nevrin, Fiach O’Briain och Susanne Rosenberg.

Relaterad kontakt