El Sistema har konferens på KMH

Under helgen kommer El Sistema Academy att ha en två dagars konferens här på KMH för musikpedagoger. Konferensen arrangeras i samverkan med KMH. Konferensen riktar sig till särskilt inbjudna deltagare.

När:
Lördag den 28/1 mellan kl.09.00-16.00
Söndag den 29/1 mellan kl.10.00-15.00

Var:
Lilla salen, 1D220 och 1D221

Vad är El Sistema?

Stiftelsen El Sistema är en visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans. El Sistema Nationellt Nätverk anordnar El Sistema Academy som kontinuerligt erbjuder fortbildning och kompetensutveckling till musiklärare inom hela Sverige som vill lära sig mer om El Sistemas undervisningsmodell.

elsistema.se Länk till annan webbplats.