Institutionsmöten

Välkommen på institutionsmöte 4 maj. Se tid och lokal för din institution nedan.

Institutionsmöte FM
4416, kl 15:15-17:00

Institutionsmöte MoM
1D221, kl 15:15-17:00

Institutionsmöte JZ
4402, kl 15:15:17.00

Institutionsmöte/akademimöte MPS
1D220, kl 15:15- 17:00

Relaterad kontakt