Öppet seminarium: Kvalitetssystem, ramverk för konstnärlig master

Välkommen på öppet seminarium där kvalitetssystemet och det nya ramverket för konstnärliga masterprogram kommer att diskuteras.

När: 30 mars kl. 15.15-17.00

Var: Lilla salen

Tillsammans följer vi upp första omgången av de årliga programuppföljningarna bestående av dialog med och enkät till studenterna samt sammanställning av resultaten i en programuppföljningsrapport. Reflektioner och synpunkter delas även kring pilotomgången av utvärdering av masterprogrammet i dirigering. Syftet är att implementera och utveckla KMH:s kvalitetssystem genom att ta tillvara erfarenheter från pilotomgångarna.

Det nyligen beslutade ramverket för konstnärliga masterprogram gås även igenom, då ramverket kan innebära revideringar och ändringar i befintliga masterprogram. Samtliga masterprogram kommer även att utvärderas, likt masterprogrammet i dirigering, under de kommande två åren. Hur dessa två processer på bästa sätt kan utformas och samspela diskuteras gemensamt.

Seminariet är framförallt riktat till programansvariga, institutionsföreträdare samt lärare som ingår i programråden, men alla anställda och studenter är välkomna!