Kersti Hedqvist tillträder som KMH:s nya högskoledirektör den 24 april. Foto: Marie Halling

Välkomstfika för ny högskoledirektör

Alla medarbetare är välkomna på välkomstfika för KMH:s nya högskoledirektör, Kersti Hedqvist, som tillräder den 24 april.  

När: 24 april, kl. 15:00
Var: Personalrummet

Kersti kommer vidare att besöka rektorskollegiet den 11 maj, då finns också möjlighet att hälsa på henne.

Relaterad kontakt