Öppet seminarium: ”Etiken i musiken”

Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och tidigare verksam som improviserande gitarrist, är inbjuden till ett seminarium om hur etik kan gifta sig med musik. Studenter och medarbetare är välkomna.

När: 27 april kl. 15.15-17.00
Var: Lilla salen

De så kallade ”mjuka lärandemålen”, som fokuserar på värderingsförmåga och förhållningssätt, har vållat huvudbry ända sedan de infördes som en följd av Bolognaprocessen. Vad utgör till exempel ”etiska aspekter” inom musikskapande? Och hur kan vi examinera en students förmåga att ”inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter”?

Hur kan detta svårhanterbara område utvecklas till något som gynnar och utvecklar musikskapandet? På detta öppna seminarium reder Christian Munthe ut begreppen.

Hjärtligt välkommen!

Relaterad kontakt