Spikning av Mattias Skölds avhandling

Fredag den 2 juni firar vi att Mattias Sköld disputerar med sin doktorsavhandling "Sound notation: The visual representation of sound for composition and analysis. Avhandlingen spikas inför kommande disputation.

För att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen måste den offentliggöras. Det gör vi genom en så kallad spikning. Fredag den 2 juni kl. 14.30 är du välkommen till personalrummet 14:30 för att hämta upp en egen kopia av boken och fira.

När: 2 juni
Var: Personalrummet på plan 5

Disputation sker den 7 juni.