Avstängt nätverk på KMH

Under året kommer KMH att byta nätverk. Stora delar av den befintliga utrustningen kommer att bytas ut. Under nätverksbytet kommer internetanslutningen och majoriteten av våra system att ligga nere. Det första driftstoppet är planerat att ske 10–24 juli.

Nätverket byts ut därför att utrustningen är gammal, minska risk för dataintrång och öka IT-säkerheten och uppfylla de krav som ställs på oss som myndighet. Vi behöver även ansluta ljud och ljus till det centrala nätverket (sker vid årsskiftet 2-7 januari 2024).

För att genomföra detta kommer nätverket att vara helt nedstängt 10-24 juli. Det betyder att det inte kommer finnas någon nätverksåtkomst alls på campus Valhallavägen. Samtliga studenter och medarbetare rekommenderas därför att arbeta hemifrån eller på annan plats med internetanslutning under den här perioden.

Campus Edsberg kommer att hålla stängt hela perioden. Sommarens öppettider kommer att uppdateras här. Länk till annan webbplats.

Sida med information kring nätverksbytet

Hur du påverkas och vad du behöver förbereda hittar du på sidan om nätverksbyte.

Nätverksbyte på KMH för studenter Länk till annan webbplats.

Nätverksbyte på KMH för medarbetare Länk till annan webbplats.

Frågor

För frågor kontakta helpdesk@kmh.se.

Relaterad kontakt