Jan Wallanderpriset

Torsdag 21 mars

Denna dag delas Jan Wallanderpriset ut på KMH.

Handelsbanken har i samarbete med Kungl. Musikhögskolan instiftat ett musikpris – Jan Wallanderpriset. Det delas årligen ut till någon av Sveriges unga framstående musikstudenter, som studerar vid någon av landets musikhögskolor. Förutom äran, får pristagaren möjligheten att under ett antal år använda ett instrument av utomordentligt hög klass.

Relaterad kontakt