Forskarseminarium – Stockholmsgruppen

5 december

Stockholmsgruppen är en samling forskare i musikpedagogik som bor i Stockholmsområdet och som träffas två gånger per termin vid Kungl. Musikhögskolan. Vid seminarierna presenteras olika utkast till artiklar eller andra akademiska texter som sedan diskuteras vid seminariet.

Om du är intresserad av att delta vid seminarierna kontakta gruppens sammankallande, Mikael Persson: mikael.persson@kmh.se