Händer som håller en planta

Foto: Noah Buscher

Inre och yttre hållbarhet på KMH

All personal och studenter hälsas välkomna till en eftermiddag om inre och yttre hållbarhet på KMH.

Tid: Torsdag 11 januari 2024, kl. 15.15–17.00
Plats: Kungasalen

Studenter, personal och forskare vid KMH samlas för att

  • öka vår kunskap om hur vi kan ta hand om vår egen inre hållbarhet
  • reflektera kring hållbarhet på individ-, grupp-, myndighets- samt samhällsnivå.

Hållbarhetsrådet inleder med forskningsrapporter och metoder för att hantera varningssignaler på stress. Eftermiddagen kommer även bjuda på överraskningar.

Vid frågor, kontakta Eva Bojner Horwitz, ordförande i Hållbarhetsrådet.

Relaterad kontakt