Alla nyheter

  • Personaldag 17 augusti

    Personaldagen, som genomfördes på Zoom, inleddes med att rektor Helena Wessman hälsade alla välkomna tillbaka efter sommaren. Agendan bestod av praktiskt inriktad information om vad som gäller för läs...
  • Konstverk tar plats på KMH

    Förutom byggnaden i sig, som onekligen är något att vila ögonen på, har mängden konstverk på Kungliga Musikhögskolan hitintills varit sparsam. Inne i husen har Rektorsporträtten fått pryda väggarna, m...