Alla nyheter

  • Presentera dig själv på kmh.se

    Nu kan du som är anställd på KMH komplettera dina kontaktuppgifter i "Sök person" med en kort presentationstext om dig själv och din roll på KMH.
  • Fyra nya professorer på KMH

    De tidigare lektorerna Bo Rosenkull, Eva Nivbrant Wedin och Johannes Rostamo har befordras till professorer vid KMH. Musikhögskolan berikas med ytterligare en professor genom att anställa Jakob Korany...
  • Akademichefernas uppdrag förlängs

    Anna Maria Koziomtzis, Bo Westmans och Per-Henrik Holgerssons uppdrag förlängs till och med 2026.