Alla nyheter

 • kmh.se är en av de mest inkluderande webbplatserna 2022

  I Inkluderingsbarometern har 1785 webbplatser i offentlig service testats för att se om de möter de nya lagkraven. KMH tillhör en av de få aktörer som klarar testet.
 • Biblioteket stängt 7-11 november

  Den 7-11 november kommer biblioteket att vara stängt på grund av en större uppdatering av KMH:s bibliotekssystem.
 • KMH ska hjälpa till under elkrisen

  Från och med i oktober ska KMH tillsammans med 198 andra myndigheter rapportera hur mycket el vi köpt den senaste månaden och redovisa vilka åtgärder vi vidtar för att fortsatt minska elförbrukningen.
 • Nu kan du söka KMA:s lokala stipendier

  Ansökan för Kungl. Musikaliska Akademiens lokala stipendier är nu öppen kan sökas av alla programstudenter på KMH.
 • Vidga dina musikaliska vyer

  Få verktyg för att skapa ekonomiskt eller socialt värde utifrån din konst eller utveckla din konstnärliga kreativitet. Fram till den 17 oktober går det att söka våra fristående kurser.