Alla nyheter

 • Ett välbesökt och lyckat Öppet hus

  På första advent hölls Öppet hus här på KMH. 600 personer visade intresse för eventet på Facebook och ca 400 besökare i alla åldrar dök upp!
 • Lön, semester och ekonomi inför årsskiftet

  December närmar sig. Du som timrapporterar, hanterar fakturor eller vill ha kostnadsersättning har några viktiga datum att hålla koll på. Både personalavdelningen och ekonomienheten är bemannade under...
 • På söndag fylls KMH av framtidens studenter

  På söndag den 27 november händer det, årets Öppet hus! Campus Valhallavägen kommer att fyllas av framtidens studenter. Alla som är nyfikna på våra utbildningar, har frågor eller vill prova på våra utb...
 • Internationellt projekt om studenters psykiska hälsa

  Att förhindra och motverka psykisk ohälsa bland studenter är det långsiktiga målet med ett globalt forskningsprojekt. I Sverige leds det av Uppsala universitet i samarbete med 15 andra svenska lärosät...
 • Nu finns datum för 2023 års utlysningar hos VR!

  Nu är datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar nästa år.
 • Ny avdelning på förvaltningen

  Från och med den 1 januari 2023 så kommer utbildnings- och forskningsavdelningen och studieadministrativa avdelningen att gå samman och bilda den nya avdelningen; avdelningen för utbildnings- och fors...