Högskolornas klimatsamarbete får internationellt pris

Det gemensamma Klimatramverket som 37 lärosäten i Sverige skrivit under, varav KMH är ett, får pris för arbetet med att driva klimatomställningen och samtidigt minska de egna utsläppen.

Bakom priset står organisationen International Sustainable Campus Network, ISCN. Klimatramverket får priset Whole Systems Approach Award, bland annat för att man tar ett helhetsgrepp kring hållbar utveckling inom högre utbildning.


- Det är viktigt att lyfta det här gemensamma initiativet. Vi på KMH står i startfasen av ett omfattande hållbarhetsarbete där alla medarbetare och studenter kommer bli inblandade. Med Klimatramverket har vi en bra grund att stå på, säger Magnus Dyberg, samordnare för Hållbarhetsarbetet på KMH.

 

Rektor Helena Wessman tillägger:

- Jag är glad över att vi vid KMH nu på allvar kan ta tag i vårt klimatarbete och de andra aspekterna på hållbar utveckling, alltså social och ekonomisk hållbarhet. Det är berikande för vår verksamhet att vi låter musiken som konstform, våra utbildningar och vår forskning bidra till arbetet med de stora samhällsutmaningarna. 


FAKTA
Klimatramverket skapades på initiativ av KTH och Chalmers, lanserades i slutet av juni 2019 och har undertecknats av rektorerna för vart och ett av de 37 lärosäten som ingår. Tanken är att Klimatramverket ska genomsyra universitetens hela verksamhet.

Relaterad kontakt