Ny webb för KMH

Välkommen till betaversionen av den externa webbplatsen kmh.se och det öppna intranätet Backstage. Vi vill gärna ge studenter och anställda möjlighet att klicka runt och orientera sig, innan vi gör övergången från gamla webben till den nya. Det finns även möjlighet att återkoppla.

Arbete pågår

Den webb du nu surfar på är fortfarande under konstruktion. Mycket av innehållet är på plats, men på en del ställen finns luckor. Det återstår också en hel del översättningar till engelska.

Förutom en del innehåll är följande funktioner fortfarande under arbete:

  • Lyssna-funktionen
  • Bibliotekets databaser och register
  • Sök person (alla finns inte med, etc.)
  • Kontaktuppgifter som ska finnas de flesta sidorna
  • Nyhetsflöde och kalender på Backstage

En webbplats blir aldrig klar

Arbetet har utgått från en omsorgsfull förstudie som gjordes 2015/2016. En del av de önskemål som framkom där har av olika skäl prioriterats bort under arbetets gång.

En webbplats blir aldrig helt färdig. Det finns alltid förbättringar, justeringar och tillägg man som behöver göras.

Återkoppla gärna!

Fram till den 5 oktober har du möjlighet att lämna respons på hur du upplever webbplatserna. Den följande veckan finjusterar vi, och 12 oktober planerar vi att börja styra om trafiken hit till den nya webben.

Vi vill gärna veta hur du upplever att webben fungerar. Du kan lämna din respons i ett formulär för återkoppling.

Lämna återkoppling