Enkät till nyantagna

I dagarna kommer studenter som påbörjat sina programstudier nu i höst att få ett mejl om en enkät. Vi vill veta hur du upplevde din första tid som student på KMH. Alla svar är anonyma. Som tack för svaret bjuder vi på en kaffe i restaurang Oktav.

Syftet är att få en bättre bild av hur din väg till KMH ser ut och hur du uppfattar informationen inför dina studier och introduktionen. Enkätresultatet används av i första hand Studieadministrativa avdelningen och Samverkansavdelningen för att förbättra rutiner och aktiviteter kring studiestarten.

Som tack för att du svarar på enkäten får du en kaffe eller te i restaurang Oktav, genom att visa upp bekräftelsen på ditt enkätsvar.

Tack på förhand!
/Samverkansavdelningen