Välkommen till KMH:s nya webbplats

Nu är vi igång! Det återstår en del justeringar och översättningar, men nu är det mesta på plats.

Vi vill fortfarande gärna veta hur du upplever att KMH.se och Backstage fungerar. Du kan lämna din respons i ett formulär för återkoppling.

Lämna återkoppling

Sök person

Funktionen för att hitta anställda på KMH är nu lanserad i en första version, kontaktuppgifter och bilder flyttas över för fullt. Om du saknar någon – ha lite is i magen, inom kort ska alla med anställning gå att hitta denna väg!

Den kommer att byggas ut, presentationerna av sökträffarna kommer att förbättras och engelsk version av titlar och avdelningsnamn är på gång.

En påminnelse: du kan ändra bild, ta bort bild och lägga till kompletterande information i form av länkar. Andra ändringar – stavning, titel, avdelning eller telefonnummer – behöver du rapportera till din närmaste chef.

Ändra uppgifter i Sök person