Eva Bojner Horwitz ny professor i musik och hälsa

Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa

Eva Bojner Horwitz tillträder 16 augusti som ny professor i musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle vid KMH. Hon "tjuvstartade" dock redan med att föreläsa vid den nyligen genomförda nordiska musikterapikonferensen.

Eva är docent i socialmedicin, kulturhälsoforskare, fysioterapeut och registrerad dans- och rörelseterapeut specialiserad inom psykosomatisk medicin och konstnärliga aktiviteter såsom musik, dans och teater.

Eva är medgrundare och senast utbildningsansvarig vid Centrum för Social Hållbarhet (CSS) vid Karolinska Institutet (KI). Forskar vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI samt vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hon är styrelsemedlem vid CSS, KI samt medlem av olika vetenskapliga råd däribland Institutet för Dans i skolan.

Eva är förankrad i tvärvetenskaplig forskning, har doktorander, och har författat vetenskapliga artiklar, bokkapitel & böcker såsom ”Må bättre av musik”, ”Fibromyalgi på grund av stress?”, ”Kultur för hälsans skull” och ”Kulturhälsoboxen" – en bokserie som representerar områdena musik, dans, teater, film, bild och stillhet.

Eva har varit redaktör för antologin "Kultur och hälsa i folkhälsoperspektiv” och har författat kapitel till Studentlitteratur, Oxford University Press samt Springer Books, senast: ”Humanizing the working environment in health care through music and movement (Springer), ”Nature and Public health” och ”Handbook of Culture and Public Health” (Oxford University Press).

Eva undervisar och forskar inom musik/dans/teater och är framför allt intresserad av hälsa, kreativitet, embodiment, emotionell reglering, flow, pro-sociala beteenden, empati, fairy tales, writers block och natur/ljudrelaterade aktiviteter. Hon leder just nu ett projekt med performance-utvärderingar på publik med kammarmusiker och skådespelare.

Artists in Residence (AiR) och utbildning för musiker i vårdsystem är två av hennes pågående projekt. Både kvantitativa (epidemiologi, fysiologi) och kvalitativa forskningsmetoder (däribland mikrofenomenologi) samt kombinationer av dessa används för att få ökad kunskap om hur vi skall implementera olika musikaktiviteter inom hälso- och sjukvårdsystem och skolor.

Eva undervisar och arbetar även med kontemplativa metoder inom musik och rörelse för att öka kreativitet och inlärning, stimulera hälsa, buffra utmattning samt bygger broar och skapar synergier mellan nationella & internationella forskargrupper.

Relaterad kontakt