Susanne Rosenberg och KMH får 4,2 milj till forskningsprojekt om improvisation i folksång

Susanne Rosenberg sjunger. Foto: Mira Åkerman.

Vetenskapsrådet har beviljat 4,2 miljoner till Kungl. Musikhögskolan (KMH) för forskningsprojektet "Folk Song Lab", som ska utveckla och utforska nya modeller för kollektiv improvisation i folksång.

Syftet med projektet Folk Song Lab är att utveckla och utforska nya modeller för kollektiv improvisation i traditionell folksång. Utgångspunkten är att en folksång först tar form när den framförs, och att sången därmed betraktas som en kognitiv ram.

I studien undersöks detta perspektiv genom aspekter av traditionell folksång i nya sammanhang, baserat på nya modeller för kollektiv improvisation. Projektet är unikt med avseende på genre, kön och instrument.

Projektets mål är att skapa nya konstnärliga uttryck för folksång, och att därigenom återuppliva och förnya dagens folksång genom kollektiv improvisation. Projektet belyser även hur flow och konstnärligt uttryck samverkar i ett kollektivt sammanhang.

Projektledare är professor och folksångerska Susanne Rosenberg tillsammans med folksångarna Maria Misgeld, Sofia Sandén, Eva Rune, samt professor Fredrik Ullén och forskare Örjan de Manzano från Karolinska Institutets institution för neurovetenskap.

Projektet avser att resultera i konstnärliga produktioner, artiklar, en internationell konferens och en handbok för spridning av projektresultat.

Om forskning i musik som konstnärlig gestaltning

Vetenskapsrådet: Beslut om projektbidrag för konstnärlig forskninglänk till annan webbplats

Relaterad kontakt