Ett hundratal tidigare rytmikstudenter firar rytmikprofilens återkomst

Från och med 2019 är det åter möjligt att välja rytmik som fördjupningsprofil inom lärarutbildningen – något som har saknats sedan den nya utbildningen infördes 2011. För att fira detta samlas lördag 24 november ett hundratal examinerade rytmiklärare på KMH.

Ämneslärarexamen mot gymnasieskola ska generellt innehålla två ämnen, till exempel svenska och historia. Det innebär att man på KMH kan välja sina båda ämnen inom området musik, dvs. "Musik som ämne 1" (ensemblespel, klassrumsundervisning, musikhistoria, musikteori med mera) och en fördjupning i "Musik som ämne 2".

Hittills har KMH erbjudit fyra fördjupningsprofiler som ämne 2: instrument/sång och ensemble, kör, musikteori samt musik- och medieproduktion.

Nu återinförs alltså den möjlighet att välja rytmik som fördjupning som fanns i den äldre musiklärarutbildningen (fast nu förstås med nytt upplägg för att motsvara den nya examen).

Förändringen svarar mot en efterfrågan på lärare med kompetens att leda den valbara kurs i rytmik som erbjuds inom gymnasieskolans estetiska program, men också inom bland annat den växande El Sistema-verksamheten på olika platser i landet. Det handlar också om att generellt bidra till försörjningen av ännu fler goda musiklärare till landets gymnasie-, grund- och kulturskolor.

Den nya rytmikprofilen ger också KMH en plattform för forskning i rytmik och kroppsligt lärande, i nära samspel med KMH:s strategiska ambition att satsa på forskning inom musik och hälsa.

För att fira den "återfödda" rytmikprofilen samlas nu närmare ett hundratal rytmiklärare på KMH. Bland dem finns representanter för de flesta varianter av utbildningen, däribland deltagare som examinerades i den första årskullen vid Dalcroze-seminariet (föregångaren till KMH:s rytmikutbildning) redan 1962.

Ambitionen är att ur denna samling skapa ett kontinuerligt nätverk av nuvarande och tidigare rytmiklärare, knutet till KMH:s gemensamma nätverk för alumner, dvs. tidigare KMH-studenter.

Relaterad kontakt