Antagningsprov 10-16 mars: ingen rumsbokning eller lån av utrustning

Från slutet av vecka 10 till början av vecka 12 är det antagningsprov till KMH:s konstnärliga program.

10-16 mars går det därför inte att boka rum i TimeEdit. Det går heller inte att komma in med sitt passerkort till de rum som används för prov.

Det kommer dock att finnas vissa möjligheter för övning:

  • Vissa övningsrum används som allmänna uppvärmningsrum och dessa går att använda efter klockan 18.00.
  • Dagen efter att ett undervisningsrum inte längre används till prov och är återställt, kommer det att gå att komma in med sitt kort igen. Rummet kan då användas under förutsättning att det inte stör närliggande prov.

Scheman för provrum och uppvärmningsrum sätts upp på dörrarna.

Observera även att Internservice inte lånar ut utrustning 10-16 mars.

OBS Angående datorsalarna:

1C303, 1D303 och 1D304 används för proven och är inte tillgängliga under antagningsveckan.

Relaterad kontakt