En påminnelse om det utökade rökförbudet

Vi ber alla studenter och anställda att respektera att rökning numera enligt lag är förbjuden även vid KMH:s entréer.

Den nya lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) innebär att det är förbjudet att röka, inte bara inomhus i offentliga lokaler utan också "vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till".

För KMH:s del innebär det att rökförbud gäller i alla inomhusmiljöer – men också utanför entréerna, till exempel vid Restaurang Oktavs utomhusbord (inklusive borden på framsidan vid huvudentrén) och vid sofforna till höger om huvudentrén.

Rökare hänvisas till rökrutan på innergården 10 meter utanför restaurangentrén (vid det f.d. ridhuset) där det finns en askkopp utställd. 

KMH:s "rökruta" på innergården, med särskilt utplacerad askkopp.

Relaterad kontakt