Professor Johannes Landgren ny prorektor vid KMH

Johannes Landgren, gästprofessor i orgel vid KMH, professor i orgel och orgelimprovisation vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och frilansande organist och dirigent, har av KMH:s högskolestyrelse utsetts till prorektor vid KMH efter professor Staffan Scheja.

Johannes Landgren studerade vid Musikhögskolan i Göteborg (idag Högskolan för Scen och Musik), där han tog kyrkomusikerexamen 1985, solistdiplom 1987 samt körpedagogexamen 1990. I maj 1997 disputerade han på en avhandling om den tjeckiske kompositören Petr Ebens orgelmusik.

Han har under senare år varit aktiv som orgellärare vid HSM i Göteborg. För närvarande bedriver han postdoktoral forskningsverksamhet vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, där han varit föreståndare för forskarutbildningen och även var prodekan 2012-2018.

Som frilansande kördirigent och orgelsolist har Johannes Landgren turnerat i större delen av Europa samt i Ryssland och USA. Han har medverkat vid inspelningar för radio och TV i Sverige, Belgien, Irland, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Finland och Estland, vid flera tillfällen tillsammans med saxofonisten Håkan Lewin. Hans över trettio CD-produktioner innefattar renässans- och barockmusik, improvisationsmusik från olika genreområden samt nutida musik.

Johannes Landgren har varit gästprofessor vid KMH sedan hösten 2017. Han har bland annat medverkat i att ta fram nya kurs- och utbildningsplaner för KMH:s utbildningsprogram i kyrkomusik.

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när hon inte är i tjänst eller på plats. Prorektor kan även ha i uppdrag av rektor att ansvara för delar av högskolans verksamhetsområde. Prorektor ingår även i rektors ledningsråd tillsammans med högskoledirektören, akademicheferna och studentkårens ordförande.

Uppdraget som prorektor löper parallellt med rektors förordnande, i det här fallet till juni 2025.

Relaterad kontakt