Var med när skolelever gör FN-konsert i projektet Libravoice!

Den 5 november på eftermiddagen fylls Kungasalen av en inspirerande konsert, där elever från skolor i Rinkeby och Viksjö samarbetar med musiklärare och studenter från KMH i ett program om fred, frihet och vänskap. Konserten innebär startskottet för projektet Libravoice, som verkar för ökad jämlikhet och kulturell integration genom musik.

Alla skolbarn i Sverige ska kunna få uppleva musik som inspirationskälla oavsett var de bor, i vilken skola de går eller vilken bakgrund de har. KMH har därför tagit initiativ till projektet Libravoice. Som del av projektet ger nu skolelever från Kvarnbyskolan i Rinkeby och Lundskolan i Viksjö en FN-konsert på KMH som är öppen för alla den 5 november kl. 15.30.

– KMH är mycket glada att kunna agera plattform för ett möte mellan skolor i FN:s anda. Utöver vårt utbildningsuppdrag så har KMH i sin antagna strategi att på olika sätt verka ute i samhället i syfte att både bredda rekryteringen till KMH och att få barn och unga att upptäcka musik, säger KMH:s rektor Helena Wessman.

I Libravoices målsättning ingår också att skapa en modell för skolor som vill utveckla musikundervisningen och projektet kommer att erbjuda ett certifieringsprogram för skolor som vill uppnå högre resultat. Certifieringen görs av KMH efter det att skolan har uppfyllt ett antal krav och kriterier. Modellen ska kunna reproduceras och användas av alla skolor.

Parallellt med hela projektet bedriver Mikael Persson, lektor i musikpedagogik på KMH, forskning för att från olika perspektiv undersöka musikens förutsättningar att bidra till och förstärka möjligheter till integration.

I projektledningen finns förutom Mikael Persson även externa experter, som t.ex. en erfaren musiklärare och en rektor med lång erfarenhet av arbete på Järvafältet.

FN-konserten i KMH:s konsertkalender

Relaterad kontakt