Bill Brunson hyllas av Nordic Sound and Music Computing Network

Bill Brunson, professor i elektroakustisk komposition.

Nordic Sound and Music Computing Network är ett nordiskt nätverk av forskare som tvärvetenskapligt studerar hela kommunikationskedjan inom musik och ljud. Nätverket hyllar nu KMH:s professor Bill Brunson under en eftermiddag på Kungl. Musikaliska akademien.

I nätverket Nordic Sound and Music Computing Network (NordicSMC) ingår forskare från Aalborg Universitet, Aalto-universitetet, Islands universitet, Oslo universitet och KTH (där vi också hittar KMH:s doktorander Hans Lindetorp, Mattias Sköld, Torbjörn Gulz och Olof Misgeld).

18-19 november är KTH värd för en konferens med rubriken "Connecting Art, Technology, Design, and Humanities through Research" ("Att förena konst, teknologi, design och humaniora genom forskning").

Tisdag eftermiddag har fått rubriken "The Bill Brunson Session with Music" för att hedra Bill, hans arbete genom åren och hans bidrag till konstnärlig forskning.

Hyllningseftermiddagen innehåller presentationer av Mattias Sköld, Hans Lindetorp, Mattias Petersson, Johan Fröst, Fredrik Hedelin, Jan-Olof Gullö och KTH:s Roberto Bresin.

Nordic Sound and Music Computing Conference 2019länk till annan webbplats

Sound and Music Computing på KTHlänk till annan webbplats