Vad tycker du om TimeEdit?

Leverantören av TimeEdit vill gärna att vi svarar på en enkät om hur det är att använda systemet. Många på KMH använder tjänsten dagligen, och därför är det bra att ta tillfället i akt för att påverka den vidare utvecklingen av systemet.

Relaterad kontakt