Platsbesök från UKÄ blir digitalt

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fortsätter sina granskningar av lärosätena enligt plan. Dock kan det komma att bli vissa förskjutningar.

För KMH:s del innebär det att platsbesök 1 kommer att genomföras den 5 maj via Zoom.
Platsbesök 2 planeras till augusti-september.

Utvärderingen av lärosätenas arbete med breddad rekrytering kommer att gå av stapeln som planerat.

Relaterad kontakt