Antagningsprov L-prov och G-prov till ämneslärarutbildningen i musik genomförs på distans

Läs mer om de praktiska detaljerna för KMH härlänk till annan webbplats

Allmän info G-prov:

Musikhögskolorna har sedan tidigare enats om gemensamma antagningsprov till ämneslärarutbildningen i musik. Proven består av tre olika prov och under rådande omständigheter är det inte möjligt att genomföra alla G-prov på ett likvärdigt sätt vid de olika musikhögskolorna. I stället kommer varje högskola att utforma G-proven utifrån sina möjligheter. Gemensamt för alla högskolorna är att det så kallade G3-provet utgår vilket innebär att ensembleledning och samspel inte kommer att testas i G-provet.

Ett godkänt G-prov från en musikhögskola kommer i år att kunna tillgodoräknas vid övriga högskolor. Du gör G-provet vid den musikhögskola som du valt som förstahandsval. Resultatet av årets G-prov kommer inte att kunna tillgodoräknas vid antagningen 2021.

Högskolor som ingår i samarbetet: Samarbetet om gemensamma antagningsprov sker mellan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Högskolan för Scen och musik i Göteborg, Musikhögskolan i Piteå, Musikhögskolan i Örebro, Musikhögskolan i Ingesund och Musikhögskolan i Malmö.

Relaterad kontakt