UKÄ:s granskning fortsätter

UKÄ fortsätter att granska KMH:s interna kvalitetssäkringsmodell, med fokus på kursvärderingar. Nu sker ett intensivt arbete med att ta fram material inför deadline den 8 juni.

Vart sjätte år granskar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) hur var och en av Sveriges högskolor och universitet säkrar kvaliteten i utbildning och forskning. Ytterst kan man se det som medborgarnas sätt att försäkra sig om att de offentliga skattemedlen används på rätt sätt, och att studenterna får utbildning på den kvalitetsnivå som KMH eftersträvar och utlovar.

Granskningsprocessen består av att varje lärosäte lämnar in en så kallad självvärdering. Den beskriver hur lärosätets organiserar sina rutiner för kvalitetssäkring och den lämnades in i december. I början av maj höll UKÄ och en bedömargrupp bestående av sakkunniga inom högre utbildning intervjuer med företrädare från KMH.

Nästa steg i granskningsprocessen är att de nu tittar på hur vårt kvalitetssäkringsarbete fungerar i praktiken genom skriftliga rapporter, protokoll och dokument som styrker det vi beskriver i tidigare inlämnat material samt i intervjuerna. Det blir kursvärderingscykeln inom kandidatprogrammet i klassisk musik med fokus på kurserna i huvudinstrument och musikteori.

Berörda inom Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori tillsammans med Utbildnings- och forskningsnämnden arbetar nu intensivt för att ta fram allt material inför deadline den 8 juni.

Granskningsprocessen avslutas med ett utlåtande efter ett andra platsbesök med intervjuer. KMH har sitt andra platsbesök den 25-26 augusti.

Relaterad kontakt