Enkät om hur COVID-19 har påverkat dig som är student

Du inbjuds att medverka i en studie som undersöker vilka effekter COVID-19 har haft för studenter. Dina svar kommer bidra till kunskap om studenters situation och stödbehov.

Forskningshuvudman är Uppsala universitet. Enkäten tar bara 5-10 minuter att svara på. Tack för din medverkan!

Mer information om projektet får du via länk/QR-kod:

COVID19 enkät för universitetsstudenterlänk till annan webbplats

QR-kod till enkäten

---------------------------------------------------------------------------------

Ytterligare enkät om COVID-19 från Örebro Universitet:

Förfrågan om att delta i europeisk studie om Lärande under COVID-19

Länk till undersökningen länk till annan webbplats

Denna länk kommer att vara öppen fram till 10 juni 2020

Den 17 mars meddelade Statsminister Stefan Löfvén att alla gymnasieskolor, högskolor och universitet rekommenderas att stänga i syfte att bromsa spridningen av Coronaviruset, SARS-CoV-2. Denna studie syftar till att klarlägga hur universitetsstudenter hanterar den rådande situationen med avseende på utmaningar och hur deras nuvarande lärandesituation ser ut. Din medverkan hjälper oss att få insikt i hur man kan stötta universitetsstudenters hembaserade lärande under den här typen av situationer.

Den här studien är den svenska delen i en större undersökning som genomförs i ett stort antal länder i ett samarbete som ligger under EU:s COST Action program. Din medverkan kommer att hjälpa till att utveckla förståelsen för den här problematiken såväl nationellt som internationellt.

Deltagandet i den här studien är helt frivilligt och kan avslutas närsomhelst. Vi skulle uppskatta om du kunde avsätta 15–20 minuter till att besvara frågeformuläret vid ett oavbrutet tillfälle. Eftersom vi bara kan använda fullständigt ifyllda frågeformulär ber vi dig att slutföra och svara på samtliga frågor i undersökningen. Undersökningen kommer att vara öppen fram till 10 Juni 2020. Det är viktigt att du fullföljer undersökningen innan dess.

Alla svar kommer att summeras och utvärderas helt anonymt. Undersökningen uppfyller EU:s GDPR krav. Inga personuppgifter eller e-postadresser kommer att sparas efter undersökningen.

Du som ställer upp i undersökningen kommer att delta i utlottningen av 20 st. presentkort på ICA på 250 kr. Dessa Presentkorts giltighetstid är två och fungerar i fysiska ICA-butiker och på Apoteket Hjärtat.

Länk till undersökningenlänk till annan webbplats

Om du har några frågor, kontakta gärna shang.gao@oru.se

Tack på förhand!

Projektgruppen:
Shang Gao, PhD
Kai Wistrand, PhD
M Sirajul Islam, PhD
Örebro University School of Business, Informatics Department