Nyhetsbrev riktar nyheterna rätt

I veckan såg KMH:s nya nyhetsbrev dagens ljus. Med aptitlig design och riktade nyheter till studenter respektive medarbetare, hoppas Samverkansavdelningen att interninformationen på KMH ska få ett lyft.

Det interna nyhetsbrevet har fått sig ett ansiktslyft och utskicket har dessutom delats upp på två: ett för studenter och ett för medarbetare. Det mesta av innehållet är detsamma i de två men nu finns möjlighet att kunna sprida nyheter som främst är ämnad för en av målgrupperna.

Marie Halling är avdelningschef på Samverkansavdelningen:

– Vi har alla på avdelningen varit inblandade i att ta fram det här nyhetsbrevet. Vi vill att det ska kännas relevant för den som läser, samtidigt som vi vill lyfta fram all bra information som vi har på vårt intranät Backstage.

Ida Petri-Kinner arbetar med digital kommunikation på KMH och säger:

– Med det här verktyget kan vi få bra statistik på vad som läses och vilka nyheter som är intressanta. Det blir möjligt för oss att skruva på innehållet så det blir så bra som möljigt för mottagaren.


Översyn av internkommunikationen

Nyhetsbrevet är ett av flera steg mot att öka internkommunikationen på KMH. Även intranätet ses över och just nu finns det möjlighet att delta i en enkätundersökning för att bidra till utvecklingsarbetet.

– Ta chansen att delta i enkätundersökningen och uttryck dina synpunkter om intranätet Backstage. Intranätet blir bara så bra som vi gör det tillsammans. Det är viktigt att alla känner att det är vår gemensamma plats på nätet, och då behöver vi få veta vad du vill att det ska finnas där, säger Helena Gyllenskepp, digital strateg på KMH.


Har du inte fått nyhetsbrevet från 18 maJ?

Vänligen skriv i din mailadress nedan så är du med i utskickslistan.

För medarbetare på KMH:

För studenter på KMH:

Sign up for English version of the Student Newsletter:

Relaterad kontakt